CAR RENTAL ADVICE IN NHA TRANG

Đăng bởi VIỆT NAM TÔI TRAVEL vào lúc 21/03/2021
CAR RENTAL PRICE LIST
(Reference price list, please call us for the best prices, prices may change on holidays)
Number
Roadmap
4 seats
7 seats
16 seats
29 seats
35 seats
 
1
Nha Trang hotel <-> Cam Ranh airport ( 1 way ) 
250.000đ
300.000đ
450.000đ
850.000đ
950.000đ
 
2
Nha Trang railway <-> Nha Hotel 
200.000đ
350.000đ
400.000đ
600.000đ
800.000đ
 
3
City tour Nha Trang 1/2 day (4 hours)
400.000đ
500.000đ
600.000đ
1.800.000đ
2.300.000đ
 
4
Nha Trang – Diamond (1.way)
350.000đ
450.000đ
600.000đ
900.000đ
1.100.000đ
 
5
 Nha Trang hotel <–> Vinpearl (1way)
300.000đ
350.000đ 
650.000đ
800.000đ
1.000.000đ
 
6
Nha Trang <–> WhiteSand (1way)
700.000đ
800.000đ
1.500.000đ
1.800.000đ
2.800.000đ
 
7
Airport – White Sand (1 way)
1.200.000đ
1.500.000đ
2.000.000đ
2.500.000đ
3.500.000đ
 
8
Nha Trang <-> Cau Da port (1 way)
400.000đ
450.000đ
500.000đ
650.000đ
800.000đ
 
9
Nha Trang – Cai river (1 way)
550.000đ
650.000đ
700.000đ
1.100.000đ
1.300.000đ
 
10
Nha Trang <-> Thap bà Mud bath (1 way)
500.000đ
550.000đ
700.000đ
1.200.000đ
1.600.000đ
 
11
Nha Trang – Ba Lake (2 way)
650.000đ
800.000đ
900.000đ
2.000.000đ
2.500.000đ
 
12
Nha Trang – Monkey island    (1 way)
500.000đ
750.000đ
800.000đ
1.500.000đ
2.000.000đ
 
13
Nha Trang <50 km (2 way)
250.000đ
300.000đ
400.000đ
600.000đ
800.000đ
 
14
Nha Trang – Yangbay (1 day)
750.000đ
850.000đ
1.000.000đ
2.500.000đ
2.800.000đ
 
15
Nha Trang – Cam Ranh (1 way)
750.000đ
850.000đ
950.000đ
1.500.000đ
2.800.000đ
 
16
Nha Trang – Dai Lanh (1 day)
1.400.000đ
1.500.000đ
1.600.000đ
2.500.000đ
3.500.000đ
 
17
Nha Trang- Van phong bay (1 day)
1.800.000đ
2.000.000đ
2.800.000đ
3.000.000đ
3.800.000đ
 
18
Nha Trang–Thach Lam  stream
650.000đ
750.000đ
850.000đ
2.000.000đ
2.800.000đ
 
19
Nha Trang – Kon Tum (1 way)
4.400.000đ
5.000.000đ
5.400.000đ
7.500.000đ
11.800.000đ
 
20
Nha Trang – PLeiku (1 way)
3.900.000đ
4.500.000đ
4.900.000đ
7.000.000đ
11.900.000đ
 
21
Nha Trang – Quy Nhon
1.900.000đ
2.500.000đ
3.000.000đ
3.500.000đ
4.600.000đ
 
22
Nha Trang – Hue (1way)
 4.500.000đ
 4.900.000đ
 5.900.000đ
 8.000.000đ
 12.800.000đ
 
23
Nha Trang – Phan Rang (1 way)
1.400.000đ
1.500.000đ
1.800.000đ
2.500.000đ
3.800.000đ
 
24 
Nha Trang – Tuy Hoa ( 1way)
1.600.000đ
1.700.000đ
1.900.000đ
2.700.000đ
3.800.000đ
 
25
Nha Trang – Phan Thiet (1 way)
2.000.000đ
2.200.000đ
2.500.000đ
4.500.000đ
6.000.000đ
 
26
Nha Trang – Phan Thiet ( 2 ways)
2.200.000đ
2.500.000đ
3.500.000đ
5.900.000đ
8.000.000đ
 
27
Nha Trang – Mui Ne (1 way)
2.500.000đ
2.900.000đ
3.500.000đ
6.500.000đ
7.800.000đ
 
28
Nha Trang – Mui Ke Ga ( 2 ways)
2.500.000đ
2.700.000đ
3.000.000đ
5.500.000đ
8.300.000đ
 
29
Nha Trang – Da Lat (1way)
1.800.000đ
1.900.000đ
2.500.000đ
3.800.000đ
4.800.000đ
 
30
Nha Trang – Da Lat                         (2 ways 2 days )
2.500.000đ
2.800.000đ
3.500.000đ
6.500.000đ
9.300.000đ
 
31
Nha Trang -DakLak (1 way )
1.600.000đ
2.000.000đ
2.500.000đ
5.000.000đ
5.800.000đ
 
32
Nha Trang – DakLak ( 2 ways 2 days)
2.400.000đ
2.700.000đ
3.000.000đ
6.800.000đ
9.500.000đ
 
33
Nha Trang – Ho Chi Minh (1 way)
3.600.000đ
4.200.000đ
4.600.000đ
7.900.000đ
11.500.000đ
 
34
Nha Trang – Hoi An – Đa Nang (1way)
4.000.000đ
4.500.000đ
5.800.000đ
8.500.000đ
12.000.000đ
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

avatar
Xin chào
close nav
Hotline
0935972968